Ilmalämpöpumput – ilmalämpöpumppu huollot. Tampere ja Pirkanmaa!

Ilmalämpöpumppu asennukset 

Ilmalämpöpumppujen asennukset julkisiin kohteisiin ja yksityisille.
Ilmalämpöpumpun oikeanlaisella sijoittelulla on merkittävä tekijä laitteen toimivuuteen ja hyödyntämiseen.

Ilmalämpöpumppu huollot

Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö tulee huoltaa ja puhdistaa, joko käyttäjän tai ammattilaisen toimesta. Toimenpiteellä varmistetaan ilmalämpöpumpun toimivuus. 

Lämpöpumpun isompi huolto kuuluu aina Tukesin valtuuttamalle asiantuntijalle. Tällöin irrotetaan komponenttien johtoja ja taivutellaan kylmäputkia.

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön  huoltotarve johtuu suurimmaksi osaksi toiminnallisesta likaantumisesta, kuten esim. pienhiukkasista.

Syksyn jälkeen on hyvä huoltaa perustoimet itse eli puhdistaa puiden lehdet ilmalämpöpumpun ulkoyksiköstä. Toimisto ja liikekiinteistöjen ilmalämpöpumput sijaitsevat yleensä katolla ja näin ollen on ammattilaisten toimenpiteitä vaativia töitä.

Ilmalämpöpumpun huoltoväli riippuu usein laitteen käyttötavasta ja määrästä. Käytetäänkö ilmalämpöpumppua  lämmittämiseen vai ilman viilennykseen.

Yleistä huoltoväleistä:

  • Toimisto tai keittiötilat ja tilojen jatkuvassa käytössä olevat jäähdytyskoneet vuosittain
  • Kesäisin käytössä olevat sisäyksiköt n. 2-3 vuoden välein.
  • Lämmitykseen käytettävät ilmalämpöpumput 5-7 vuoden välein

Lämmön talteenotto

Lämmön talteenotto (LTO) on tänä päivänä oletusarvoisesti osa jokaista uudisrakennusta. Se voidaan asentaa myös vanhempiin rakennuksiin, mikä onkin kannattavaa tehdä. Periaate on yksinkertainen: rakennuksesta poistettavalla käyttöilmalla lämmitetään sisään otettavaa, kylmää ulkoilmaa.

Lämmön talteenoton ansiosta lämmitykseen käytettävän energian tarve laskee yleensä useita kymmeniä prosentteja. Se siis säästää sekä rahaa että ympäristöä.

Tarjoamme kaikki lämmön talteenottoon liittyvät asennus- ja huoltopalvelut Tampereen ja Pirkanmaan alueella. Olemme keskittyneet erityisesti suurten kiinteistöjen, kuten teollisuusrakennusten ja julkisten kiinteistöjen lämmön talteenottoratkaisuihin. Meillä on monipuolista kokemusta erityyppisten ja -kokoisten lämmön talteenottojärjestelmien toteuttamisesta.