Ilmalämpöpumput – ilmalämpöpumppu huollot. Tampere ja Pirkanmaa!

Ilmalämpöpumppu asennukset 

Ilmalämpöpumppujen asennukset julkisiin kohteisiin ja yksityisille.
Ilmalämpöpumpun oikeanlaisella sijoittelulla on merkittävä tekijä laitteen toimivuuteen ja hyödyntämiseen.

Ilmalämpöpumppu huollot

Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö tulee huoltaa ja puhdistaa, joko käyttäjän tai ammattilaisen toimesta. Toimenpiteellä varmistetaan ilmalämpöpumpun toimivuus. 

Lämpöpumpun isompi huolto kuuluu aina Tukesin valtuuttamalle asiantuntijalle. Tällöin irrotetaan komponenttien johtoja ja taivutellaan kylmäputkia.

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön  huoltotarve johtuu suurimmaksi osaksi toiminnallisesta likaantumisesta, kuten esim. pienhiukkasista.

Syksyn jälkeen on hyvä huoltaa perustoimet itse eli puhdistaa puiden lehdet ilmalämpöpumpun ulkoyksiköstä. Toimisto ja liikekiinteistöjen ilmalämpöpumput sijaitsevat yleensä katolla ja näin ollen on ammattilaisten toimenpiteitä vaativia töitä.

Ilmalämpöpumpun huoltoväli riippuu usein laitteen käyttötavasta ja määrästä. Käytetäänkö ilmalämpöpumppua  lämmittämiseen vai ilman viilennykseen.

Yleistä huoltoväleistä:

  •  Huoltovälin suositus on 2 – 3 vuotta.